Jsme přesvědčeni, že každý rodič chce pro své děti zajistit to nejlepší možné vzdělání a my bychom se, pomocí nadačního fondu, rádi postarali o to, aby se dobré vzdělání dostalo i dvěma Pepovým dcerám, pro které by, kdyby mohl, snesl modré z nebe.

Rádi bychom udržovali Pepův odkaz, ať už v našich myslích nebo na fotbalových trávnících, a připomínali si, jaký byl Pepa skvělý člověk a kolik radosti jsme s ním prožili.


Vzdělání. Péče. Přátelství.